S.S.S.

Home > S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

S:Animasyon filmlerin çekim yılıyla ilgili herhangi bir kısıtlama var mı?
C:Film çekimi için herhangi bir yıl kısıtlaması bulunmamaktadır.

S:Film daha önce herhangi bir festivale katılmış olabilir mi? Bu konuda bir kural var mı?
C:Eser daha önce katıldığı festivale telif haklarını bırakmamış ise, eser üzerindeki tüm telif hakları katılacak kişide bulunuyor ise, yarışmamıza katılmasında bir engel bulunmamaktadır.

Bu nedenle, eserin katılmış olduğu eski festivalin şartnamesini tekrar kontrol ederek telif haklarının yarışmaya katılınan kuruma devredilip devredilmediğini kontrol etmeniz önerilmektedir.

S:Yarışmaya 2D ve 3D tekniğiyle yapılan animasyonlar katılabilir ifadesi var. Stop-Motion tekniğiyle yapılan bir animasyon filmi ile yarışmaya katılmak uygun mudur?
C:Stop-Motion tekniği 3D animasyon tekniği kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle, yarışmamıza, Stop-Motion tekniğiyle hazırlanan animasyon film ile başvuru yapılabilmektedir.

S:Yarışmaya katılım için TR41 bölgesi kısıtlaması var mı?
C:Yarışma şartnamesinin 4. maddesi katılımcılar hakkındadır:
“Yarışmaya, BEBKA çalışanları ve seçici kurul üyeleri ile BEBKA çalışanlarının ve seçici kurulun 1. ve 2. derece kan ve kayın hısımları dışında; yaş grubu ayrımı gözetilmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye’de Türk hukukuna göre kurulmuş tüzel kişiler katılabilir. Yarışmaya katılım, bireysel veya toplu halde olabileceği gibi öğrenci, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açıktır. Yarışmaya, gerçek kişilerden oluşan bir ekip ile katılım sağlanması halinde, öncelikle bir ekip sorumlusu (eser sahibi) seçilmelidir ve her bir ekip üyesi Ek-1’de yer alan Yarışma Katılım Formu’nu doldurup imzalayarak BEBKA’ya sunmalıdır.”
Yarışma şartnamesinin yukarıdaki maddesinden de anlaşılacağı üzere başvuracak kişiler için TR41 bölgesi kısıtlaması bulunmamaktadır. Türkiye’nin her yerinden yarışmaya başvuru yapılabilir.

S: Yarışmanın temasında herhangi bir kısıtlama var mıdır? Son başvuru tarihi nedir?
C:Şartnamede yapılan son değişiklikler ile yarışmada tema serbest hale getirilmiştir. Son başvuru tarihi ise 17 Nisan 2015’tir.

S: Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciyim. Bu yarışmaya katılmak istiyorum, ama yabancılar katılamaz diye duydum. Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciler için katılım koşulları nedir?
C:Şartname gereği yalnızca Türk vatandaşları ve Türk hukukuna göre kurulmuş olan tüzel kişiler katılım sağlayabilmektedir.
Ancak yarışmaya ekip olarak katılım halinde, “Ekip Sorumlusu” olarak tayin edilecek kişinin Türk vatandaşı olması durumunda, Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciler “ekip üyesi” olarak yer alarak başvuruya katılabilmektedir.

S: Cut-out tekniği ile yapılan eserlar yarışmaya katılabilir mi?
C: Evet, Cut out tekniği 2D tasarım tekniği kapsamında değerlendirildiği için yarışmaya kabul edilmektedir.

S: Şartnamede “5.1 Çizgi filmlerin (animasyon) Türkçe dublajlı veya Türkçe alt yazılı olması gerekmektedir” ibaresi yer alıyor. Benim göndermek istediğim animasyonda bir diyalog yok. Bu yarışma şartnamesindeki yukarıdaki ibareye göre sorun teşkil eder mi?
C: Şartnamede yer alan bu ifade dil kullanımı olan eserler için geçerlidir. Eserde diyalog olmaması halinde bu ifade etkilemeyecektir. Diyalog olmayan bir eserle yarışmaya katılabilirsiniz.

S:Teslim Şekli
sss

   

Copyright © 2017. Her Hakkı Saklıdır. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı | www.bebka.org.tr
Tasarım: İDAK MEDYA